LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2017-08-10
Būvdarbu laikā ierobežojumi Siguldas serpentīna gājēju takā


 
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes vairākkārtīga pieprasījuma un sabiedrības aktīvas iesaistīšanās SIA “Ventars” ir uzsākuši defektu novēršanas darbus Siguldas serpentīna gājēju takā. Plānots veikt nogāžu nostiprināšanu ar 3D ģeopaklāju, seguma iesēdumu labošanu, kā arī stāvākajos takas posmos mainīt esošo bruģi uz abrazīvāku bruģakmeni, lai nodrošinātu ērtāku infrastruktūras izmantošanu.

Darbu laikā lūdzam Siguldas iedzīvotājiem un viesiem ievērot izvietotās norobežojošās lentas un zīmes un bez īpašas vajadzības nešķērsot norobežotās vietas, lai netraucētu darbu veicējiem un neapdraudētu savu veselību! Pastaigām un sportam aicinām izmantot citas tuvumā esošās takas un kāpnes!

Jau neilgi pēc jaunizbūvētā ceļa nodošanas ekspluatācijā Dabas aizsardzības pārvalde konstatēja objekta projektētāja un būvnieka pieļautās kļūdas, par ko saskaņā ar līguma nosacījumiem būvdarbu veicējam SIA “Ventars”, tika sagatavots apsekošanas un defektu noteikšanas akts.

Saskaņā ar noslēgto līgumu starp Dabas aizsardzības pārvaldi un SIA “Ventars”, noteiktā garantijas termiņa laikā būvniekam uz sava rēķina jānodrošina konstatēto nepilnību – takas seguma iesēdumi, nogāžu nostiprināšanas defekti, norobežojumu un koka laipu deformācija, notekūdeņu sistēmas izskalojumi – novēršana.

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: