LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2017-04-20
Apgūst gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa manuālo noteikšanas metodiku12. aprīlī Vides risinājumu institūta eksperta Oskara Purmaļa vadībā projekta HYDROPLAN komanda kopā ar kolēģiem no Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas un sadarbības partneriem no ELM MEDIA apzināja ūdens līmeņa monitoringa vietas un apguva gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu līmeņa manuālo noteikšanas metodiku.

Mērījumi notika vairākās vietās Zaļā purva apkārtnē – pie Ķemeriem, Smārdes Kūdras, Lapmežciema un Antiņciema. Šajās vietās ūdens līmenis ticis mērīts kopš projekta uzsākšanas 2012. gadā gan ar mērītājiem, kuru dati tiek nolasīti automātiski, saskaņā ar uzstādīto laika periodu, gan ar manuālajiem mērītājiem, kuru datus jānolasa bieži un regulāri uz vietas.  Pieredzes un zināšanu pārnese ļaus nodrošināt turpmāko teritorijas ūdens līmeņa novērošanu, kas būs jāveic vēl piecus  gadus pēc projekta pabeigšanas.

Šie novērojumi ļaus sekot tam, kā notiek purva dabiskošanās pēc atjaunošanas aktivitātēm, kas ietver arī rakšanas darbus, jo augu valsts izmaiņas sekos ūdens līmeņa izmaiņām tikai pēc laika un būs novērojamas pakāpeniski.

LIFE+ projekta “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” ietvaros no 2011. līdz 2018. gadam Ķemeru nacionālajā parkā veic Eiropā retu un apdraudētu mitrāju – augstā purva, slapjo mežu un palieņu pļavu – izpēti un atjaunošanu. Projektu īsteno Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija, atbalsta ES LIFE+ programma un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija.
 

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: