LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Ziņas

2017-03-20
Pasaules ūdens dienā runās par notekūdeņu izmantošanu un ūdens patēriņa samazināšanuLai pievērstu sabiedrības uzmanību ūdens kā pamatresursa jautājumiem ik gadu 22. martā visā pasaulē ar dažādiem interaktīviem, izglītojošiem un uzmanību piesaistošiem pasākumiem tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. 2017.gadā  kā vadošais motīvs ir notekūdeņi ar kampaņas saukli “Kāpēc izniekot ūdeni?”, cenšoties likt aizdomāties par notekūdeņu izmantošanas iespējām un ūdens patēriņa samazināšanu.

Arī Dabas aizsardzības pārvalde aicina iesaistīties dažādās šai dienai veltītajās aktivitātēs, piedāvājot šo tēmu izzināt gan informatīvās nodarbībās telpās, gan arī dodoties dabā, kopā ar DAP speciālistiem.

“Ik gadu veltām pasākumu ciklu Pasaules ūdens dienas tēmai. Īpaši pieprasītas ir lekcijas un praktiskās nodarbības gan DAP dabas izglītības centros visā Latvijā, gan arī izbraukumu nodarbības skolās. Šajā gadā ar sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas audzēkņiem runāsim par dažādiem ūdens tilpņu tipiem, ūdens nozīmi augu un dzīvnieku dzīvē. Taču būtiskāko uzsvaru liksim uz mūsu katra paša atbildību ūdens kvalitātes saglabāšanā un iespējām saimniecībā izmantot notekūdeņus, tādējādi ietaupot mājsaimniecības izdevumus”, stāsta DAP dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” vadītāja I.Soma.
 
Plānotie publiskie pasākumi
 
16.03.2017. plkst.16:00 DAP dabas izglītības centrā “Rāzna” informatīvs pasākums par aktualitātēm pasaules ūdens resursu izmantošanā, prezentācija par Rāznas ezera dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, ar ūdens tēmu saistītas dabas izziņas aktivitātes (Skolas ielā 3, Lipuškos, Rēzeknes novadā; tālr.: 27892916).

25.03.2017. plkst. 11:00 izzinošs pārgājiens dabā pa Pēterezera dabas taku, kura laikā DAP ekspertu vadībā būs iespēja pētīt un izzināt ūdenī mītošās sīkbūtnes, savvaļas dzīvi ūdenī un tā tuvumā (Dundagas pagasts, Dundagas novads, pie autoceļa P125; tālr.: 28385025).

25.03.2017. plkst. 11:00 izzinošs pārgājiens dabā gar Mangurg upi. Tā laikā būs iespēja uzzināt par upes veidošanos, tecējumu, meandriem, meandru veidotām dabas vērtībām, vecupēm, upju tipiem, krastiem, gultni u.c. saistītām lietām. Pārgājiena dalībnieki kopīgi varēs diskutēt par vecupes tālāku attīstību un par to, kas notiek, ja dabisku upi cilvēks pārveido, iztaisno, kādi būs upes krasti, kāda upei piegulošā teritorija un citiem jautājumiem. Tikšanās pie autobusa pieturas “Pagrieziens uz Ķirbižiem” (šoseja Rīga – Tallina) apmēram 10 km no Salacgrīvas Rīgas virzienā. Apdzīvotā vieta Lāņi.

31.03.2017. plkst.17:00 Korģenes bibliotēkā būs iespēja kopā ar DAP speciālistiem izzināt ūdens nozīmi gan cilvēka, gan citu dzīvo radību un augu pastāvēšanā, kādas var būt sekas nepārdomātai rīcībai pie ūdens un ko darīt, lai mūsu atpūta uz ūdens, ūdenī un pie tā nekaitētu nedz dzīvniekiem, nedz augiem (Zītaru iela 2, Korģene, Salacgrīvas novads; tālr.: 26329412).

Pārgājienos ieteicams līdzi ņemt uzkodas un vilkt laika apstākļiem piemērotu apģērbu un apavus.

Pasaules ūdens diena ik gadu tiek atzīmēta, lai rosinātu sabiedrību uz rīcību, kas ļautu samazināt ūdens krīzes draudus. Pašlaik pasaulē dzīvo apmēram 663 miljoni cilvēku, kam dzīvesvietas tuvumā nav pieeja drošam un tīram ūdenim, tādējādi tiek tērētas neskaitāmas stundas, stāvot rindās vai dodoties uz tāliem ūdens ņemšanas punktiem. Turklāt lielākoties šis ūdens nav attīrīts, radot draudus veselībai.
 

Komentāri
Vārds, uzvārds :
Komentārs :
Ievadiet drošības kodu: