LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Lapas karte
 
Tēmas
Viegli lasīt
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Dati
CITES
Dabas eksperti
Normatīvie akti
Sabiedrības līdzdalība
Projekti
Vides izglītība
Tūristiem
Eiropas Savienība
Sadarbība
Publikācijas
Infografikas
Interaktīvās iespējas
Biežāk uzdotie jautājumi
 
Par mums
Kontakti
Darbinieki
Kā mūs atrast?
Nolikums
Struktūra
Ētikas kodekss
Misija, vīzija, vērtības
Darbības stratēģija
Darba plāns
Budžets
Rekvizīti
Logo
Vēsture
Jautājiet mums
 
Pakalpojumi
Atļaujas
Kompensācijas
Iesniegumu veidlapas
 
Aktualitātes
Ziņas
Ziņu arhīvs
Pasākumu kalendārs
Rāznas Ceļotāju diena
Biotopu apsaimniekošanas vadlīnijas
Izstāžu kalendārs
Publiskie iepirkumi
2016. gada iepirkumi
2015. gada iepirkumi
2014. gada iepirkumi
2013. gada iepirkumi
Vakances
Cirsmu izsoles
Īpašumi
Līdzdarbības līgumi
Fotogalerijas
Video
Ziņu sižeti
Klipi - Daba Slīteres NP
Klipi - mitrāji
Klipi - purvu atjaunošana
Klipi - sikspārņi
Īsfilmas
Latvijas daba
Ekosistēmu pakalpojumi
Audio
Latvijas diženākie koki
Pi myusim Latgolā
Ekrāna tapetes
Arhīvs
Bioloģiskās daudzveidības gads
Radošo darbu konkurss - 1.posms
Radošo darbu konkurss - 2.posms
Radošo darbu konkurss - 3.posms
Dabas aizsardzībai -100 gadi
Konkurss GAIZIŅKALNA TORNIS
Akcija GULBJU LIDOJUMS
 
Ziņas
 
ĪADT
Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
Darbību veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Antropogēnās slodzes novērtēšana
Kurzemes PR novados
Latgales PR novados
Rīgas PR novados
Vidzemes PR novados
Zemgales PR novados
Nacionālie parki
Gaujas nacionālais parks
Ķemeru nacionālais parks
Rāznas nacionālais parks
Slīteres nacionālais parks
Biosfēras rezervāti
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
Dabas parki
Abavas senleja
Adamovas ezers
Aiviekstes paliene
Bauska
Beberbeķi
Bernāti
Cārmaņa ezers
Cirīša ezers
Daugavas ieleja
Daugavas loki
Doles sala
Dridža ezers
Driksnas sils
Dvietes paliene
Embūte
Engures ezers
Istras pauguraine
Kuja
Kurjanovas ezers
Laukezers
Medumu ezeraine
Milzukalns
Numernes valnis
Ogres ieleja
Ogres Zilie kalni
Pape
Piejūra
Pinku ezers
Ragakāpa
Riežupe
Salacas ieleja
Sauka
Silene
Svente
Svētes paliene
Talsu pauguraine
Tērvete
Užavas lejtece
Vecumu meži
Vilce
Zvārdes meži
Aizsargājamo ainavu apvidi
Augšdaugava
Augšzeme
Ādaži
Kaučers
Nīcgales meži
Veclaicene
Vecpiebalga
Vestiena
Ziemeļgauja
Dabas rezervāti
Teiču dabas rezervāts
Krustkalnu dabas rezervāts
Moricsalas dabas rezervāts
Grīņu dabas rezervāts
Dabas liegumi
Aizdumbles purvs
Aizkraukles purvs un meži
Aklais purvs
Alsungas meži
Ances purvi un meži
Apšuciema zāļu purvs
Asūnes ezeri
Ašinieku purvs
Ašu purvs
Augstroze
Ābeļi
Babītes ezers
Baltais purvs
Baltezera purvs
Baltmuižas purvs
Barkavas ozolu audze
Bednes purvs
Bejas mežs
Blažģa ezers
Brienamais purvs
Buļļezers
Burgas pļavas
Burtnieku ezera pļavas
Būšnieku ezera krasts
Cenas tīrelis
Cieceres ezera salas
Čertoka ezers (Valnezers)
Daiķu īvju audze
Darmštates priežu audze
Daugava pie Kaibalas
Dēliņkalns
Diļļu pļavas
Dimantu mežs
Draugolis
Druviņu tīrelis
Dubnas paliene
Dulbju acs purvs
Dunika
Dūņezera purvs
Dūņezers
Durbes ezera pļavas
Dūres mežs
Dvietes dumbrāji
Dzelves-Kroņa purvs
Dzērves purvs
Dzilnas dumbrāji
Dziļezers un Riebezers
Eglone
Eiduku purvs
Ellītes purvs
Gaiļu kalns
Gaiņu purvs
Garākalna smilšu krupja atradne
Gargrodes purvs
Garkalnes meži
Gasparsona purvs
Gaujienas priedes
Gaviezes āmuļi
Grebļukalns
Gruzdovas meži
Gudenieki
Gulbinkas purvs
Gulbju un Platpirovas purvs
Ģipka
Ģipkas lankas
Indzera ezera salas
Īslīce
Istras ezers
Jaša
Jašas-Bicānu ezers
Jaunanna
Jaunciems
Ječu purvs
Jumurdas ezers
Kadājs
Kadiķu nora
Kaigu purvs
Kalēju tīrelis
Kalna purvs
Kalnciema pļavas
Kaļķu gārša
Kaļķupes ieleja
Kapu ezers
Karateri
Katlešu meži
Kaušņu purvs
Kārķu purvs
Kinkausku meži
Klagatu purvs
Klāņu purvs
Klaucānu un Priekulānu ezers
Klešniku purvs
Klintaine
Krapas gārša
Kreiču purvs
Krēmeri
Krojas meži
Kupravas liepu audze
Ķirbas purvs
Lāču purvs
Lapiņu ezers
Laugas purvs
Launkalne
Lepuru purvs
Lielā Baltezera salas
Lielais Mārku purvs
Lielais Pelečāres purvs
Lielais purvs
Lielais un Pemmes purvs
Lielie Kangari
Lielpurvs
Lielsalas purvs
Lielupes grīvas pļavas
Lielupes palienes pļavas
Liepājas ezers
Liepnas niedrāji
Linezers
Līvbērzes liekņa
Lubāna mitrājs
Ļubasts
Maizezers
Manģenes meži
Matkules meži
Mazie Kangari
Mazzalvītes purvs
Medze
Melnā ezera purvs
Melnais purvs
Melnsalas purvs
Melnupes meži
Melturu sils
Mežmuižas avoti
Mežole
Mērnieku dumbrāji
Mētru mežs
Motrines ezers
Mugurves pļavas
Nagļu un Ansiņu purvs
Nesaules kalns
Nīcas īvju audze
Niedrāju–Pilkas purvs
Nīgrandes meži
Nomavas purvs
Ojatu ezers
Oleru purvs
Orlovas (Ērgļu) purvs
Ovīši
Ozolkalni
Pāces pļavas
Palšu purvs
Paltupes meži
Paņemūnes meži
Pašulienes mežs
Pāvilostas pelēkā kāpa
Pelcīšu purvs
Pelēču ezera purvs
Piešdanga
Pildas ezers
Pilskalnes Siguldiņa
Platenes purvs
Plieņciema kāpa
Pluču tīrelis
Plunču ezera meži
Pokratas ezers
Popes zāļu purvs
Posolnīca
Purgaiļu purvs
Puzes smilšu krupja atradne
Raķupes ieleja
Randu pļavas
Raudas meži
Raunas Staburags
Rauza
Riesta-Džūkstenes purvs
Rožu purvs
Rucavas īvju audze
Rukšu purvs
Ruņupes ieleja
Rušonu ezera salas
Rūjas paliene
Sakas grīņi
Saltais purvs
Sasaļu mežs
Sārnates purvs
Sātiņu dīķi
Sedas purvs
Seržu tīrelis
Silabebru ezers
Sitas un Pededzes paliene
Skrundas zivju dīķi
Skujaines un Svētaines ieleja
Slapjo salu purvs
Sloku purvs
Sofikalna meži
Spinduļu meži
Spuļģu purvs
Starinas mežs
Stiklu purvi
Stompaku purvi
Supes purvs
Sventājas upes ieleja
Svētes ieleja
Šepka
Šķibu purvs
Švēriņu purvs
Tāšu ezers
Taurīšu ezers
Tebras ozolu meži
Tetersalas purvs
Timsmales ezers
Tīrās sūnas purvs
Tīreļu purvs
Tīšezers
Tosmare
Tumes meži
Ukru gārša
Ungurpils meži
Užava
Užavas augštece
Vadaiņu purvs
Vāveres ezers
Vecdaugava
Ventas ieleja
Ventas un Šķerveļa ieleja
Vērenes purvi
Vesetas palienes purvs
Vidusburtnieks
Vidzemes akmeņainā jūrmala
Virguļicas meži
Viskūžu sala
Vitrupes ieleja
Vīķu purvs
Vīķvēnu purvs
Vjadas meži
Zāgadu kalni
Zaķu riests
Zaļezera purvs
Zebrus un Svētes ezers
Zemgaļu purvs
Zepu mežs
Ziemeļu purvi
Ziemupe
Zilaiskalns
Zodānu purvs
Zušu-Staiņu sēravoti
Zvirgzdenes ezera salas
Zvārde
Jūras teritorijas
Ainaži-Salacgrīva
Akmensrags
Irbes šaurums
Nida-Pērkone
Rīgas līča rietumu piekraste
Selga uz rietumiem no Tūjas
Vitrupe-Tūja
Mikroliegumi
Dabas pieminekļi
Dabas pieminekļi - alejas
Potenciāli aizsargājamās alejas
Augstrozes lapegļu aleja
Baltinavas aleja
Bauņu muižas aleja
Bēnes aleja
Bērzpils aleja
Bilskas aleja
Blankenfeldes muižas aleja
Bukaišu aleja
Ceraukstes šosejmalas aleja
Cīravas liepu aleja
Dikļu muižas aleja
Dižstendes–Bungu kapu bērzu aleja
Druvienas alejas
Dundagas dižliepu aleja
Dzelzavas muižas alejas
Elejas ozolu aleja
Gārsenes aleja
Grancovas aleja
Iecavas alejas
Ieriķu muižas aleja
Jaungulbenes ozolu aleja
Jaunmoku aleja
Jaunsmiltenes aleja
Jersikas aleja
Kalētu liepu aleja
Kartavkalna aleja
Krastiņu pansionāta aleja
Lielauces ozolu aleja
Lielplatones muižas liepu aleja
Lizdēnu lapegļu aleja
Mazākroga aleja
Mazsalacas Parka ielas aleja
Medumu aleja
Mencendarbes liepu aleja
Mērnieku bērzu aleja
Mūsas šosejmalas bērzu aleja
Ozolmuižas (Sidrabiņu) ozolu aleja
Padures aleja
Pēterupes Līgotņu mācītājmājas aleja
Podzēnu aleja
Popes muižas alejas
Priekuļu aleja
Rāceņmuižas alejas
Rencēnmuižas ozolu aleja
Rubas aleja
Ruskulovas lapegļu aleja
Rūmenes aleja
Siguldas Beišu aleja
Skrīveru–Madlienas ceļa bērzu aleja
Subates aleja
Trapenes aleja
Vatrānes aleja
Vecauces aleja
Vecmoku alejas
Vecsatiķu muižas aleja
Vecvilgāles aleja
Vestienas muižas aleja
Vērenes muižas aleja
Ziemeru ozolu aleja
Zūru muižas aleja
Natura 2000
RAMSAR mitrāji
Dabas aizsardzības plāni
Prioritātes
2016-2020
2011-2015
2006-2010
1996-2005
Kalendārs
Apsaimniekošana
Meža bioloģiskā un ainaviskā daudzveidība
Ķemeru NP
ĪADTvienotais stils
 
Dati
Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS
Reģistrēties
Ģeodatubāze
Bioloģiskā daudzveidība Latvijā
Sugu un biotopu aizsardzības plāni
Ziņojumi Eiropas Komisijai
Vides monitoringa programma
Valsts monitoringa dati
Sabiedriskā monitoringa dati
Pētījumu prioritātes
Pētījumu materiāli
Invazīvās sugas
Svešzemju sugas
 
CITES
CITES Latvijā
CITES sugas
CITES sugas Latvijā
Normatīvie akti
Aizliegtie suvenīri
Izņēmumi
Atļaujas un sertifikāti
Reģistrētie dzīvnieki
Reģistrētie zooloģiskie dārzi
Noteicēji
Reģistrētiem lietotājiem
 
Dabas eksperti
Sertificēšanas kārtība
Eksperta atzinuma saturs
Ekspertu reģistrs
 
Normatīvie akti
Normatīvo aktu projekti
Normatīvo aktu apkopojumi
Eiropas Savienība
VARAM
ZM
DAP
 
Sabiedrības līdzdalība
Publiski apspriežamie dokumenti
Sabiedriskais monitorings
Jaunie reindžeri
Nevalstiskās organizācijas
Brīvprātīgais darbs
Konsultatīvās padomes
Uzraudzības grupas
Pētījumu tēmas studentiem
 
Sadarbība
Metsähallitus
UNESCO MaB programma
 
Projekti
Kohēzijas fonds
Dabas skaitīšana
LIFE Nature +
NAT-PROGRAMME
Hydroplan
LIFE+ Environment
Ekosistēmu pakalpojumi
LIFE Climate Action
REstore
Nacionālie fondi
Īstenotie projekti
ERAF
ESF
KF
INTERREG - Atpakaļ dabā
INTERREG - Klimata izmaiņas
INTERREG - Neapzinātais kultūras mantojums
INTERREG - Parki un ieguvumi
INTERREG - Zaļais koridors
LIFE - EREMITA MEADOWS
LIFE - FOR-REST
LIFE - MARMONI
LIFE - HerpetoLatvia
LIFE - Ķemeru mitrāji
Baltijas zaļā josta
GRUNDTVIG
EST-LAT-RUS
LAT-LIT
LAT-LIT-BEL
LAT-LIT-BEL - Zaļie maršruti: VIEGLI LASĪT
NFI
Nacionālie fondi
 
Eiropas Savienība
 
Vides izglītība
Dabas izglītības centri
Dabas izglītības centrs "Meža māja"
Dabas izglītības centrs "Pauguri"
Dabas izglītības centrs "Rāzna"
Dabas izglītības centrs "Slītere"
Dabas izglītības centrs "Vecupītes"
Dabas izglītības centrs "Ziemeļvidzeme"
Dabas koncertzāle
2017. Lumbricus terrestris
2016. Plecotus auritus
2015. Lathyrus pratensis
2014. Asterolepis ornata
2013. Ōss
2012. Bombina bombina
2011. Fucus vesiculosus
2010. Calcium carbonatum
Pirmsākumi
Gada dabas simboli
2016. gada dabas simboli
2015. gada dabas simboli
2014. gada dabas simboli
2013. gada dabas simboli
2012. gada dabas simboli
2011. gada dabas simboli
2010. gada dabas simboli
Izstādes
Pastāvīgās ekspozīcijas
Ceļojošās izstādes
Materiāli nodarbībām
 
Tūristiem
Līgatnes dabas takas
Pasākumu kalendārs
Taku shēma
Pakalpojumi, cenas
Iemītnieki
Dabas izglītības centrs PAUGURI
Vēsture
Infrastruktūras aktualitātes
Apraksti
Interaktīvā karte
Mobilā lietotne
Panorāmas 360
Augšdaugava / Braslavas ezeri
Virtuāla pastaiga pa Latviju
Zaļie padomi
 
Publikācijas
Drukātie materiāli
Gada publiskie pārskati
ĪADT vienotais stils
Semināru, konferenču materiāli
Pārskati, ziņojumi
INFO planšetes
 
Infografikas
 
Interaktīvās iespējas
Saites
Jautājiet mums
Panorāmas 360
Aptaujas
 
Biežāk uzdotie jautājumi