LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Publiski apspriežamie dokumenti
**************************************************************************
Dabas lieguma LAUGAS PURVS dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme
LAIKS: 24.02.2017. plkst. 15:00
VIETA: Bīriņu Sabiedriskais centrs, Limbažu novads Vidrižu pagasts
RĪKO: Biedrība Baltijas krasti
 
Ar dabas aizsardzības plānu no 20.februāra varēs iepazīties
  • Vidrižu pagasta pārvaldē, „Liepas", Gravas, Vidrižu pagasts,
  • Lēdurgas pagasta pārvaldē, E.Melngaiļa iela 2, Lēdurga.

Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt plāna izstrādātājam Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā 24. februārī vai rakstiski līdz 6.martam.

Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE14 CCM/LV/001103 „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” ietvaros.
 
Plānu izstrādā nodibinājums „Eko forums” pēc biedrības „Baltijas krasti” pasūtījuma. Adrese: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003, tel.: 67212148, www.baltijaskrasti.lv

Gundega Freimane, 67212148


Dabas aizsardzības plāna redakcija sabiedriskai apspriešanai
Dabas aizsardzības plāns 2017.-2029.  (PDF 6,78 MB)
Pielikumi:
1. Zemes izmantojuma veidi  (JPEG 0,46 MB)
2. Dabas vērtību karte  (JPEG 0,44 MB)
3. Biotopu izmaiņas  (JPEG 0,38 MB)
4. Esošā un plānotā infrastruktūra  (JPEG 0,42 MB)
5. Ieteikumi robežu izmaiņām  (JPEG 0,4 MB)
6. Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem  (PDF 0,16 MB)
7. Augu, sūnu un ķērpju sugas ES aizsargājamos purva biotopos  (PDF 0,12 MB)
8. Spāres Leucorrhinia albifrons uzskaites rezultāti Laugas purva parauglaukumos  (PDF 0,07 MB)
9. Laugas purva epigeisko posmkāju raksturojums  (PDF 0,07 MB)
10. Lakstaugu-sīkkrūmu stāva posmkāji Laugas purvā  (PDF 0,08 MB)
11.-1. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums  (PDF 0,49 MB)
11.-2. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma matrica  (PDF 0,14 MB)
11.-3. Apgādes pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos  (JPEG 0,48 MB)
11.-4. Regulācijas pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos  (JPEG 0,53 MB)
11.-5. Kultūras pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos  (JPEG 0,51 MB)