LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Budžets
Pārskati sagatavoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu.
 Plānoto izdevumu tāmes 2017. gadam

24.08.00 apakšprogramma - Nacionālo parku darbības nodrošināšana (PDF 0,07 MB)
70.06.00 apakšprogramma - LIFE programmas projektu tāmes

61.08.00 Kohēzijas fonda (KF) projekti