LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vakances06.02.2018. Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta(-es) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 19.02.2018.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta/es ierēdņa vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)


Prasības:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī sugu un biotopu atpazīšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • darba pieredze atbilstošā profesijā un/vai valsts pārvaldē, ar pārtraukumu ne lielāku par 2 gadiem tiks uzskatīta par priekšrocību
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).

Galvenie amata pienākumi:
 • Lēmumu, atļauju, saskaņojumu un atzinumu sagatavošana dabas aizsardzības, ietekmes uz vidi novērtējuma un teritorijas plānošanas jomā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai pārvaldes kompetencei.
 • Darbību un pasākumu ietekmes izvērtēšana uz aizsargājamām teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, bioloģisko daudzveidību un dabas vērtību saglabāšanu.
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana.
 • Īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas iegūšana, to labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanai.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.
Mēnešalga: līdz 810 EUR (bruto), atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 10.amatu apakšsaimē, III līmenī, 10.mēnešalgu grupā.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši
Darbavieta: Jaunā ostmala 2a, Liepāja.

Pārraugāmās teritorijas atrodas: Pāvilostas, Aizputes, Skrundas, Saldus, Brocēnu, Durbes, Grobiņas, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas novados un Liepājas pilsētā.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 19.02.2018.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālajā administrācijā, “Slīteres mežniecība” Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi "Vecākais eksperts Kurzemes RA" uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 19.02.2018.
Papildus informācija pa tālr. 29132019, 29494292
02.02.2018. Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta(-es) vakance
Pieteikšanās līdz 19.02.2018.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā eksperta/es amata vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).


Prasības:
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem
 • zināšanas sugu un biotopu noteikšanā, sugu un biotopu jomas eksperta sertifikāts (vēlamās jomas: “meži un virsāji”, “purvi”, “zālāji”) tiks uzskatīts par priekšrocību
 • vēlama darba pieredze īpašumu apsaimniekošanā, iepirkumu dokumentācijas, tāmju sagatavošanā
 • prasmes līgumu, aktu, rēķinu u.c. finanšu dokumentu uzskaitvedībā
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus
 • augsta atbildības sajūta
 • B kategorijas autovadītāja apliecība
 • augstas prasmes darbā ar lietišķu datora programmatūru un biroja tehniku
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu vai krievu valodas zināšanas)

Galvenie amata pienākumi:
 • organizēt iestādes apsaimniekošanā nodoto meža un zemju īpašumu apsaimniekošanu un finanšu resursu piesaisti atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam
 • organizēt un veikt datu ievadīšanu datubāzēs
 • organizēt zemes nomas līgumu noslēgšanu
 • veikt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu, juridiskos  aspektus
 • koordinēt iestādes projektu ieviešanu, koriģēšanu, pārraudzīt un vadīt apstiprināto projektu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju uzturēšanu
 • sagatavot, īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas dabas aizsardzības jomā

Piedāvājam:
 • interesantu un atbildīgu darbu
 • vērtīgu pieredzi, profesionālās izaugsmes iespējas
 • atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam
Mēnešalga: līdz 764 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai
Pārbaudes laiks:3 mēneši
Darbavieta: Vidzemes reģionālās administrācijas birojā Siguldā vai Kārļukalnā

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 19.02.2018.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi "Vecākais eksperts Vidzemes RA" uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 19.02.2018.
Papildus informācija: 64107230.