LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vakances
  
14.11.2017.  Dabas aizsardzības departamenta Dabas datu nodaļas kartogrāfa(-es) vakance (2 amata vietas)
Pieteikšanās līdz 30.11.2017.

Dabas aizsardzības departamenta Dabas datu nodaļas kartogrāfa(-es) amatu (2 amata vietas) uz noteiktu laiku līdz 2020.gada decembrim (pilna darba slodze)

Prasības pretendentiem:
 • otrā līmeņa akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība (vēlams ģeogrāfijā, vides zinātnē, ģeomātikā vai citā līdzīgā jomā);
 • ESRI ArcGIS 10.X programmatūras lietošanas prasmes eksperta līmenī;
 • QGIS un citu ĢIS programmatūru lietošanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • pamatzināšanas SQL vaicājumu rakstīšanā;
 • pieredze kartogrāfisko materiālu izveidošanā un noformēšanā;
 • prasmes apstrādāt un digitalizēt tālizpētes datus;
 • vēlme mācīties un apgūt jaunas tehnoloģijas;
 • augsta atbildības sajūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:
 • sagatavot kartogrāfisko materiālu par bioloģiski vērtīgiem zālājiem;
 • veikt citu biotopu un sugu datu ievadi, kā arī to aktualizāciju;
 • sagatavot kartogrāfisko materiālu bioloģiski vērtīgo zālāju inventarizācijai.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: līdz 764 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 51.amatu saimē, II līmenī, 9.mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darbavieta: Siguldā, Baznīcas ielā 7 vai citā Dabas aizsardzības pārvaldes birojā


Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 30.11.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Kartogrāfs” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 30.11.2017.
Tālrunis uzziņām: 29191498


 
14.11.2017.  Dabas aizsardzības departamenta Monitoringa un plānojumu nodaļas vecākā eksperta(-es) vakance
Pieteikšanās līdz 30.11.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Dabas aizsardzības departamenta Monitoringa un plānojumu nodaļas vecākā eksperta(-es) amata vietu uz noteiktu laiku (pilna darba slodze).

Prasības pretendentiem:
 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs;
 • Zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem tiesību aktiem;
 • ESRI ArcGIS 10.x programmatūras lietošanas prasmes;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • Augsta atbildības sajūta;
 • Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība un auto vadīšanas prasme;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Galvenie darba pienākumi:
 • Piedalīties DDPS “Ozols” uzturēšanā, galvenokārt mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu reģistra veidošanā;
 • Veikt sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu darbības uzraudzību, sniegto atzinumu izvērtēšanu un atzinumos ietverto datu apkopošanu;
 • Piedalīties ar dabas aizsardzības jomu saistīto projektu iniciēšanā, sagatavošanā un koordinēšanā;
 • Organizēt un uzraudzīt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādi un atjaunošanu.

Piedāvājam:
 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • Veselības apdrošināšanas polisi;
 • Ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • Amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • Iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • Kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • Ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • Iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: līdz 812 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai
Amats klasificēts 35.amatu saimē, III līmenī, 10. mēnešalgu grupā.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darbavieta: Sigulda, Baznīcas iela 7 vai jebkurā citā Dabas aizsardzības pārvaldes birojā


Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 30.11.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi Monitoringa un plānojumu nodaļa - Vecākais ekspertsuz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 30.11.2017.
Tālrunis uzziņām: 28332489
14.11.2017.  Dabas aizsardzības departamenta Monitoringa un plānojumu nodaļas vadītāja(-as) vakance
Pieteikšanās līdz 30.11.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Monitoringa un plānojuma nodaļas vadītāja(-as) ierēdņa amatu uz noteiktu laiku (pilna darba slodze)

Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 •  2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība bioloģijas, ģeogrāfijas, mežzinātnes vai vides zinātnes jomā
 •  pieredze atbilstošā profesijā vai specialitātē vai pašvaldības iestādēs ne mazāk kā gadu
 •  QGIS un citu ĢIS programmatūru lietošanas prasmes
 •  prasmes strādāt ar dažādām datubāzēm, sistematizēt un analizēt liela apjoma datus un dokumentus
 •  vēlama iepriekšējā pieredze komandas vadīšanā
 •  dabas aizsardzību, administratīvo procesu, dokumentu pārvaldību, valsts pārvaldi un civildienestu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana, prasme tos piemērot
 •  prasme strādāt ar publiskā iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu tiks uzskatīta par priekšrocību
 •  precizitāte darba uzdevumu izpildē, iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem
 •  spēja efektīvi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos
 •  teicamas valsts valodas, krievu un angļu valodas zināšanas
 •  teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām
 •  vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie darba pienākumi:
 •  vadīt Monitoringa un plānojumu nodaļas darbu, nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi
 •  veicināt monitoringa un pielietojamo pētījuma datu iekļaušanu Dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols"
 •  plānot un kontrolēt Vides monitoringa programmas Bioloģiskās daudzveidības monitoringa apakšprogrammas koordināciju
 •  koordinēt dabas aizsardzības plānu, sugas aizsardzības plānu izstrādi un ieviešanu
 •  koordinēt sertificēto ekspertu atzinumu kvalitātes uzraudzību
 •  nodrošināt, nodaļas darba ietvaros, atbalsta funkcijas pārējām iestādes struktūrvienībām
 •  uzturēt labas attiecības ar sadarbības partneriem, pakalpojumu un preču piegādātājiem
 •  nodrošināt izstrādājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu uzraudzību
 •  vadīt, motivēt darbiniekus
 •  konsultēt iestādes vadību un darbiniekus vides monitoringa jautājumos

Piedāvājam:
 •  veselības apdrošināšanas polisi
 •  ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darbadienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem
 •  amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu
 •  iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai
 •  kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus
 •  ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā
 •  iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī

Mēnešalga: no 936 līdz 1170 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 35.amatu saimē, IV A līmenī, 11.mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 6 mēneši.
Darbavieta: Siguldā vai jebkurā citā Dabas aizsardzības pārvaldes birojā.


Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 30.11.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Monitoringa nodaļas vadītājs” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 30.11.2017.