LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vakances
Pieteikšanās līdz 31.07.2017.


04.07.2017. Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja(-as) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 20.07.2017.
 

 12.07.2017. Lietvedes (-ža) vakance
Pieteikšanās līdz 31.07.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz lietvedes/-ža amatu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).


Prasības pretendentiem:
 • augstākā izglītība, vēlams – sociālo zinātņu vai tiesību zinātņu jomā
 • ne mazāk kā viena gada darba darba pieredze līdzīgā amatā
 • lietvedības un arhīva darba reglamentējošās likumdošanas pārzināšana
 • pieredze darbā ar dokumentu pārvaldības sistēmām tiks uzskatīta par priekšrocību
 • augsta atbildības sajūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • pozitīva attieksme pret cilvēkiem
 • augstākā līmeņa valsts valodas zināšanas mutvārdos un rakstos, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī
 • teicamas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office standarta programmatūru un biroja tehniku
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Galvenie darba pienākumi:
 • reģistrēt dokumentus un kontrolēt to izpildes termiņus
 • pieņemt apmeklētājus un atbildēt uz tālruņa zvaniem
 • savas kompetences ietvaros sagatavot rīkojumus, izziņas un sarakstes dokumentus
 • veikt arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, nodrošināt to saglabāšanu un izmantošanu
 • veidot, saglabāt, papildināt un pilnveidot arhīva uzziņas sistēmu (fonda arhīviskais apraksts, uzskaites saraksti, arhīva pase, akti par lietu nodošanu valsts glabāšanā, akti par dokumentu atlasi iznīcināšanai u.c.)
 • konsultēt darbiniekus par dokumentu noformēšanas, izpildes jautājumiem un dokumentu kārtošanu atbilstoši lietu nomenklatūrai

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā

Mēnešalga: 588 - 734 euro (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darbavieta: Sigulda.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 31.07.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Vakance - lietvedis” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 31.07.2017.
Kontaktinformācija: Dabas aizsardzības pārvalde - Baznīcas ielā 7, Sigulda, LV–2150,
tālr. 67509545, e-pasts daba@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv
04.07.2017. Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja(-as) ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 20.07.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītāja(-as) ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).


Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinībās
 • ne mazāk kā 5 gadu pieredze vadošā amatā valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādēs nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, vērtēšanas, pārvaldības vai būvniecības jomā;
 • vēlams būvuzrauga sertifikāts;
 • iepriekšējā pieredze komandas vadīšanā;
 • iepriekšēja pieredze iepirkumu organizēšanā;
 • dabas aizsardzību, administratīvo procesu, dokumentu pārvaldību, valsts pārvaldi un civildienestu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana, prasme tos piemērot;
 • precizitāte darba uzdevumu izpildē, iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem;
 • teicamas valsts valodas zināšanas mutvārdos un rakstos;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru un citām mūsdienu saziņas tehnoloģijām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:
 • vadīt Īpašuma pārvaldības nodaļas darbu, nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi;
 • izstrādāt valsts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas plānus, organizēt un vadīt to izpildi;
 • administrēt valsts nekustamā īpašuma civiltiesisko līgumu slēgšanas procesu;
 • administrēt valsts nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
 • pārvaldīt iestādes valdījumā un lietošanā nodoto kustamo un nekustamo valsts īpašumu un autoparku;
 • nodrošināt, nodaļas darba ietvaros, atbalsta funkcijas pārējām iestādes struktūrvienībām;
 • uzturēt labas attiecības ar sadarbības partneriem, pakalpojumu un preču piegādātājiem;
 • veikt izpildāmo darbu plānošanu, izmaksu noteikšanu, uzskaiti, kā arī sagatavot atskaites par paveikto;
 • vadīt, motivēt darbiniekus;
 • konsultēt iestādes vadību un darbiniekus īpašuma pārvaldības jautājumos.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: 880 līdz 1100 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 4 mēneši.
Darbavieta: Sigulda.

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 20.07.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Īpašuma pārvaldības nodaļas vadītājs” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 20.07.2017.