LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Vakances
05.04.2017. Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/-es ierēdņa vakance (2 amata vietas)
Pieteikšanās līdz 25.04.2017.

03.04.2017. Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka/-ces vakance 
Pieteikšanās līdz 25.04.2017.

03.04.2017. Vecākais eksperts(-e) Politikas ieviešanas un tiesību aktu uzraudzības nodaļā
Pieteikšanās līdz 28.04.2017.

31.03.2017. Iepirkumu vadītāja/-as vakance
Pieteikšanās līdz 28.04.2017.
 
27.03.2017. Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora-/es ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 26.04.2017.

 
05.04.2017. Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/-es ierēdņa vakance  (2 amata vietas)
 Pieteikšanās līdz 25.04.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Vidzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/es ierēdņa vietu (2 amata vietas) uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)


Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī sugu un biotopu atpazīšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).

Galvenie darba pienākumi:
 • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu, biotopu, mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrole;
 • sagatavot dokumentus un administratīvos aktus dabas aizsardzības jomā;
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā;
 • dalība pārvaldes īstenoto projektu dabas aizsardzības jomā īstenošanā.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga:līdz 764 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Biroja adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV-2150 un Rīgas iela 10a, Salacgrīva, LV-4033.

Pārraugāmās teritorijas atrodas šādos Vidzemes novados – Salacgrīvas, Alojas, Mazsalacas, Rūjienas, Limbažu, Burtnieku, Cēsu, Līgatnes, Siguldas, Inčukalna, Ropažu, Mālpils, Amatas, Ikšķiles, Ogres, Lielvārdes, Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses.

 
Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 25.04.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai Dabas aizsardzības pārvaldes birojam „Kārļukalns", Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 25.04.2017.
Tālruņi uzziņām: 64107230, 29355919


 
03.04.2017. Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka/ces vakance 
Pieteikšanās līdz 25.04.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz informācijas sistēmu drošības pārvaldnieka/ces amata vietu (pilna darba slodze) uz noteiktu laiku (līdz 2020.gada 31.oktobrim).


Prasības pretendentiem:
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība datorzinātnēs, zināšanas informācijas sistēmu drošības pārvaldības jomā tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • vēlama iepriekšēja pieredze informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā vai informācijas sistēmu drošības politikas uzturēšanā un administrēšanā;
 • spēja analizēt un novērtēt informācijas drošības līmeni, izstrādāt priekšlikumus informācijas drošības līmeņa uzlabošanai, ievērot un kontrolēt noteiktās drošības prasības atbilstoši likuma prasībām;
 • teicama analītiskā un loģiskā domāšana, spēja ātri izprast sarežģītus jautājumus un efektīvi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • datorprasmes biroja programmatūras lietošanā, piemēram, Microsoft Office Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer. Prasmes ĢIS programmatūras lietošanā un uzturēšanā (ArcGIS Server, Portal, Desktop) tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, iniciatīva, precizitāte un komunikabilitāte;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;
 • labas valsts valodas un angļu valodas zināšanas;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:
 • īstenot Dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” datu apstrādes un attīstības plānošanu;
 • veikt riska novērtējumus un testēt datu apstrādes sistēmas, lai nodrošinātu to darbību un drošības pasākumus.

Piedāvājam:
 • interesantu un atbildīgu darbu;
 • atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā.

Mēnešalga: 695,00 līdz 868,00 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darbavieta: Jebkurā no Dabas aizsardzības pārvaldes birojiem pēc vienošanās (Siguldā, Daugavpilī, Ķemeros, Šlīterē, Rēzeknē, Salacgrīvā, Ļaudonā).

 
Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 25.04.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 25.04.2017.
Tālrunis uzziņām: 29191498

 
03.04.2017. Vecākais eksperts(-e) Politikas ieviešanas un tiesību aktu uzrudzības nodaļā
Pieteikšanās līdz 28.04.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz vecākā eksperta(-es) amatu Politikas ieviešanas un tiesību aktu uzraudzības nodaļā uz noteiktu laiku (pilna darba slodze).

Prasības pretendentiem:
 • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinībās;
 • darba pieredze juridiskajā specialitātē vismaz vienu gadu;
 • priekšroka kandidātiem ar darba pieredzi valsts vai pašvaldības iestādē, kā arī normatīvo aktu izstrādē;
 • spēja analītiski domāt;
 • precizitāte darba uzdevumu izpildē, iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem;
 • spēja efektīvi strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
  .
Galvenie darba pienākumi:
 • izvērtēt normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus, apkopot priekšlikumus un sagatavot pārvaldes viedokli;
 • piedalīties dabas aizsardzības nozares politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu, kā arī pārvaldes uzdevumu izpildei nepieciešamo plānošanas dokumentu un iekšējo normatīvo aktu izstrādē;
 • nodrošināt pārvaldes galveno darbu plāna, tā atskaišu, darbības rezultātu un to rezultatīvo rādītāju sagatavošanu, izpildes uzraudzību un kontroli;
 • administrēt fizisko personu datu aizsardzības jautājumus;
 • analizēt tiesiskā regulējuma dabas aizsardzības jomā atbilstību dabas aizsardzības politikas mērķu efektīvai sasniegšanai, ierosināt un izstrādāt priekšlikumus;
 • savas kompetences ietvaros sniegt juridisko atbalstu, konsultācijas pārvaldes darbiniekiem.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: 650 līdz 812 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darbavieta: Vēlams Siguldā. Vienojoties, pieļaujams citā Dabas aizsardzības pārvaldes birojā Ķemeros vai Salacgrīvā.


 Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 28.04.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Vecākais eksperts” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 28.04.2017
Tālrunis uzziņām: 67509767
 

31.03.2017. Iepirkumu vadītāja (-as) vakance
Pieteikšanās līdz 28.04.2017.

Dabas aizsardzības pārvaldes komandā nepieciešams Iepirkumu vadītājs (-a) (pilna slodze) uz nenoteiktu laiku.


Prasības pretendentiem:
 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītība tiesību zinātnē vai profesionālās pilnveides izglītība iepirkumu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • darba pieredze līdzīgā amatā ne mazāk kā gads;
 • zināšanas par normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā un ar to saistītām procedūrām;
 • spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem;
 • spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • teicamas valsts valodas,vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas prasmes darbam ar biroja tehniku, MS Office programmatūru.
  .
Galvenie darba pienākumi:
 • sagatavot iepirkumu nolikumus un iepirkumu līguma projektus;
 • organizēt iepirkuma līgumu slēgšanas procedūru;
 • organizēt publiskā iepirkuma komisijas darbu;
 • veikt iepirkumu uzskaiti un iepirkuma dokumentācijas kārtošanu;
 • sastādīt iepirkuma plānus, kontrolēt to izpildi.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga:: 678 līdz 848 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Darbavieta: Vēlams Siguldā. Vienojoties, pieļaujams jebkurā citā Dabas aizsardzības pārvaldes birojā.


 Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 28.04.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Iepirkumu vadītājs” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 28.04.2017.

27.03.2017. Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/es ierēdņa vakance
Pieteikšanās līdz 26.04.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Kurzemes reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/es ierēdņa vietu uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze)


Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī sugu un biotopu atpazīšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).
  .
Galvenie darba pienākumi:
 • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu, biotopu, mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrole;
 • sagatavot dokumentus un administratīvos aktus dabas aizsardzības jomā;
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā;
 • alība pārvaldes īstenoto projektu dabas aizsardzības jomā īstenošanā.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: līdz 764 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai.
Amats klasificēts 26.3.amatu apakšsaimē, III līmenī, 9 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 3 mēneši.
Biroja adrese: Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401.
Pārraugāmās teritorijas atrodas šādos Kurzemes novados - Pāvilostas, Grobiņas,
Aizputes, Durbes, Priekules, Nīcas, Rucavas, Vaiņodes, Skrundas, Saldus un Liepājas pilsētā.


 Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 26.04.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai Dabas aizsardzības pārvaldes birojā „Šlīteres mežniecība", Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
 • vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 26.04.2017.
Tālrunis uzziņām: 63286000, 29494292