LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Vakances
25.09.2017. Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora(-es) ierēdņa amata vakance
Pieteikšanās līdz 13.10.2017.

 
20.09.2017. Kompensāciju administrēšanas un administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļas vecākā eksperta(-es) amata vakance
Pieteikšanās līdz 10.10.2017.


25.09.2017. Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora(-es) ierēdņa amata vakance
Pieteikšanās līdz 13.10.2017.

Dabas aizsardzības pārvalde izsludina konkursu uz Latgales reģionālās administrācijas vecākā valsts vides inspektora/es ierēdņa amata vietu uz noteiktu laiku līdz 2018.gada novembrim (pilna darba slodze).


Prasības pretendentiem:
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vides, dabaszinību vai meža zinātnēs;
 • zināšanas un praktiskā pieredze darbā ar dabas un vides aizsardzību regulējošiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kā arī sugu un biotopu atpazīšanas prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • augsta atbildības sajūta, prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbam ar biroja tehniku un MS Office programmatūru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • svešvalodas zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).

Galvenie darba pienākumi:
 • īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu, biotopu, mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas kontrole;
 • sagatavot dokumentus un administratīvos aktus dabas aizsardzības jomā;
 • sabiedrības informēšana un izglītošana dabas aizsardzības jomā;
 • dalība pārvaldes īstenoto projektu dabas aizsardzības jomā īstenošanā.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, apmeklējot seminārus un mācību kursus;
 • ērtu un komfortablu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: 769 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai. Amats klasificēts 26.3 amatu saimē, III līmenī, 9 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 6 mēneši.
Darbavieta: Aiviekstes iela 3, Ļaudona, Madonas novads.
Pārraugāmās teritorijas atrodas: Madonas, Krustpils, Lubānas, Jēkabpils, Gulbenes, Jaunjelgavas, Viesītes, Neretas un Salas novados.


Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 13.10.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālajā administrācijā, Galdnieku ielā 8, Rēzekne, LV-4601
 • vai nosūtīt elektroniski  uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 13.10.2017.

Tālrunis uzziņām: 29256225; 29443384
20.09.2017. Kompensāciju administrēšanas un administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļas vecākā eksperta(-es) amata vakance
Pieteikšanās līdz 10.10.2017.

Dabas aizsardzības pārvaldes komandā nepieciešams profesionāls, enerģisks, jauniem izaicinājumiem gatavs kolēģis – Kompensāciju administrēšanas un administratīvo aktu kvalitātes vadības nodaļas vecākais eksperts (-e) uz nenoteiktu laiku (pilna darba slodze).


Prasības pretendentiem:
 • augstākā izglītība (vēlams tiesību vai vides zinātnēs);
 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • zināšanas un prasmes administratīvo tiesību jomā;
 • augsta atbildības sajūta, spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
 • labas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:
 • izskatīt personu iesniegumus un sagatavot lēmumu projektus par kompensāciju piešķiršanu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos;
 • izskatīt personu iesniegumus un sagatavot lēmumu projektus par sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta sertifikāta piešķiršanu;
 • konsultēt personas par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos nosacījumiem un kārtību, kā arī par sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas nosacījumiem un kārtību;
 • nodaļas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas iestādes darbiniekiem;
 • izskatīt personu apstrīdēšanas iesniegumus administratīvo pārkāpumu un administratīvā procesa lietās, sagatavot lēmumu projektus un citus dokumentus nodaļas kompetences ietvaros.

Piedāvājam:
 • veselības apdrošināšanas polisi;
 • kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu līdz 10 darba dienām atbilstoši amata pienākumu izpildes novērtējuma rezultātiem;
 • amata pienākumu veikšanai nepieciešamo mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • iespēju izmantot dienesta autotransportu amata pienākumu veikšanai;
 • ērtu un drošu darba vidi draudzīgā kolektīvā;
 • iespēju iegūt unikālu pieredzi vadošajā dabas aizsardzības iestādē valstī.

Mēnešalga: 720 līdz 900 EUR (bruto) atbilstoši piešķirtajai kategorijai. Amats klasificēts 21.amatu saimē, III A līmenī, 9 mēnešalgu grupā
Pārbaudes laiks: 4 mēneši.
Darbavieta: Sigulda

Motivācijas vēstuli, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju
 • iesniegt vai nosūtīt pa pastu (pasta zīmogs 10.10.2017.) Dabas aizsardzības pārvaldei, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV–2150
 • vai nosūtīt elektroniski ar norādi “Kompensāciju administrēšanas nodaļas vecākais eksperts” uz e-pasta adresi: daba@daba.gov.lv līdz 10.10.2017.