LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Interaktīvās iespējas
Saites Saites
Jautājiet mums Jautājiet mums
Aptaujas Aptaujas
Publiskie iepirkumi
Šajā sadaļā esošie informatīvie paziņojumi par iepirkumiem publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
2018. gada iepirkumi
Iepirkumu arhīvs:   2013.  |  2014. 2015. 2016. 2017.
  
 
Iepirkuma identifikācijas Nr.,  datums
Iepirkuma priekšmets
Rezultāti
DAP 2018/4 AK 12.02.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas parkam "Piejūra"
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.03.2018. plkst. 10.30 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
DAP 2018/3 AK 12.02.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Dienas putnu fona monitorings (2018.-2020. gads), plēsīgo putnu fona monitorings (2018.-2020. gads) un nakts putnu fona monitorings lauksaimniecības zemēs (2018.-2020. gads)
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.03.2018. plkst. 10.15 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
DAP 2018/2 AK 12.02.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Bezmugurkaulnieku fona un invazīvo bezmugurkaulnieku monitorings (2018.-2019. gads)
Piedāvājumu iesniedz līdz 16.03.2018. plkst. 10.00 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
DAP 2018/1 AK 24.01.2018. ATKLĀTS KONKURSS
Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi (precizēts 02.02.2018.)
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 22.02.2018. plkst. 10:00