LV  
  EN  
  RU  
  LT
Google | iekšējais
Pasākumu kalendārs
jūnijs, 2018
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 2017. gada aprīlis
(1.4.2017)  "PiePošana Pižezera vigā". 1. aprīļa pasākums Slīteres Nacionālajā parkā
(1.4.2017)  Pavasara putnu dienas '17 Veclaicenē
(1.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Putni atgriežas ligzdošanas vietās”
(3.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība "Ūdens tilpnes, to veidi, nozīme augu un dzīvnieku dzīvē"
(4.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība "Pārsteidzošā ūdens pasaule"
(4.4.2017)  Mācību seminārs muitas darbiniekiem par CITES
(5.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība "Iepazīsim putnus un to mājvietas"
(5.4.2017)  Mācību seminārs muitas darbiniekiem par CITES
(5.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība "Ķērpji un gaisa kvalitātes noteikšana"
(5.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība "Akmeņi"
(5.4.2017)  Stokholmas augstskolas studentu mācību vizīte “Biosfēras rezervāta koncepcija un tās īstenošana”
(7.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība "Mēs un daba"
(7.4.2017)  Satiec Putnu dienas Ludzā!
(7.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Latvijas dabas bagātības”
(8.4.2017)  Putnu dienas Ķemeru Nacionālajā parkā
(8.4.2017)  Putnu dienas Rāznas Nacionālajā parkā
(8.4.2017)  Putnu dienas Līgatnes dabas takās
(8.4.2017)  Putnu dienas Slīteres Nacionālajā parkā
(8.4.2017)  Stokholmas augstskolas studentu mācību vizīte
(9.4.2017)  Putnu dienas Lubāna mitrājā
(9.4.2017)  Putnu vērošana putnu tornī Kaltenes akmeņainajā jūrmalā
(9.4.2017)  Putnu vērošana CEMEX putnu vērošanas tornī pie Kaņiera ezera
(9.4.2017)  Putnu diena Randu pļavās
(10.4.2017)  Dabas lieguma "Laugas purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes Uzraudzības grupas noslēguma sanāksme
(10.4.2017)  Talka projekta “Ekosistēmu pakalpojumi” Saulkrastu pilotteritorijā
(10.4.2017)  Seminārs "Vides izglītības iekļaušana PII mācību programās un DIC piedāvājumi"
(11.4.2017)  Mācību seminārs muitas darbiniekiem par CITES
(11.4.2017)  Dižkoku talka Kalsnavā
(11.4.2017)  Nodarbības “Īpaši aizsargājmās dabas teritorijas, dabas vērtības - dižkoki un alejas”
(11.4.2017)   Lekcija "Gada putns dzeltenā cielava"
(11.4.2017)  Radio raidījums “Kurzemes upes”
(12.4.2017)   Dabas lieguma "Laugas purvs" dabas aizsardzības plāna Uzraudzības grupas noslēguma sanāksme
(12.4.2017)   Dabas izziņas nodarbība “Norises dabā pavasarī - augi un dzīvnieki ekosistēmās"
(12.4.2017)  Nodarbības "Īpāši aizsargājamās dabas teritorijas. Rāznas Nacionālais parks"
(12.4.2017)  Talka Rāznas ezera krasta sakopšanai un labiekārtošanai
(13.4.2017)  Nodarbības "Koki un dižkoki"
(13.4.2017)  Zaļā ceturtdiena “Ieskaties un ieklausies dabas noslēpumos”
(13.4.2017)   Dabas izziņas nodarbība "Dabisks mežs"
(13.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Ainava”
(14.4.2017)   Dabas izziņas nodarbība "Putni ēd"
(16.4.2017)  Pasākums "Pakaļdzīšanās Lieldienām"
(16.4.2017)   Lieldienu pasākums Ķemeros
(16.4.2017)   Lieldienu pasākums Šlokenbekas muižā
(17.4.2017)  Putnu vērošanas pārgājiens Rūjas palienē
(18.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Putni pavasarī”
(19.4.2017)  Talka dabas parkā “Numernes valnis”
(19.4.2017)   Meža dienas Gaujas Nacionālajā parkā
(19.4.2017)  Informatīva sanāksme dabas lieguma "Augstroze" dabas aizsardzības plāna izstrādei
(20.4.2017)   Dabas izziņas nodarbība “Atkritumi dabā. Cilvēka rīcība”
(20.4.2017)   Dabas izziņas nodarbība “CITES- savvaļas sugu aizsardzība”
(20.4.2017)   Dabas izziņas nodarbība “Putni- mūsu kaimiņi”
(20.4.2017)  Darba tikšanās ar IZM pārstāvjiem, lai pārrunātu par DIC piedāvājumu iekļaušanu mācību saturā
(20.4.2017)  Pasākums “Egles dzīves cikls”
(21.4.2017)  Dabas lieguma "Baltezera purvs" dabas aizsardzības plāna izstrādes informatīvā sanāksme
(21.4.2017)   Dabas izziņas nodarbība “Kas dzīvo vietējā upītē?”
(21.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Putni mežā”
(22.4.2017)   Talka Apes dolomītu atseguma sakopšanai
(24.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība "Dabisks mežs"
(24.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība "Putni"
(24.4.2017)   Dabas izziņas nodarbība "Latvijas ūdeņos sastopamās zivis"
(24.4.2017)  Karjeras diena Valdemārpils vidusskolā
(25.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība "Dabisks mežs"
(25.4.2017)   Dabas izziņas nodarbība "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Latvijā"
(26.4.2017)   Zemes dienas aktivitātes "Ūdens pasaule"
(26.4.2017)  Informatīvs pasākums zemes īpašniekiem "Kas jāzina , saimniekojot ĪADT"
(26.4.2017)  Zaļā pēcpusdiena "Iepazīsim putnus"
(27.4.2017)   Dabas izziņas nodarbība “Bioloģiskā daudzveidība”
(27.4.2017)  Seminārs “Vietējo dabas resursu izmantošana ilgtspējīgas attīstības mācīšanai dabaszinātņu cikla mācību priekšmetos un interešu izglītībā”
(27.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība "Dabas daudzveidība"
(27.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība "Ainava"
(27.4.2017)  Zināšanu pārneses seminārs dabas liegumā “Užava”
(27.4.2017)  Dabas izziņas nodarbība “Dabisks mežs”
(28.4.2017)  Forums "Ilgtspējas faktors un dabas vērtību saglabāšana Latvijas nākamajos simts gados" un Rāznas NP 10 gadu fotoizstādes atklāšana
(28.4.2017)  Ikšķiles novada skolu komandu vides konkurss
(29.4.2017)  Tematisks pasākums “Noslēpumainā jenotsuņa diena”
(29.4.2017)  Laivošanas pasākums "Aidā Salacā"